WYSTĄPIENIA MEDIALNE

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw Programy TV Polsat News https://www.ipla.tv/wideo/news/Panstwo-w-Panstwie/5001178/Panstwo-w-panstwie-Zatrzymania-sa-Pieniedzy-wciaz-brak/945ab86e695389141438a87831deefd5?seasonId=5001178 CW24 (529) SKOK W.- działania osłonowe, żeby Polacy nie „kapnęli” Musisz to wiedzieć(530)”Niezależni” dziennikarze historyzując przemilczają sprawy teraz wyklęte cz 1 TV Republika Afera Outsourcingowa CW24 Skok Wołomin – ustawiony przetarg? TV Republika Czy więźniowie powinni pracować? Sprawy, o których się mówi …

Business intelligence

Business intelligence – (BI) to termin najczęściej tłumaczony na język polski jako Analityka biznesowa. Jego ewolucja sięga lat 70 XX wieku, kiedy to swoje początki datuje Decision Support Systems – DSS (System Wspomagania Decyzji – SWD), którego rolą było dostarczanie informacji i wiedzy w formie raportów lub zestawień wykorzystywanych przez kierownictwo średniego i wysokiego szczebla …

Przewaga konkurencyjna dzięki analityce biznesowej

W mocno konkurencyjnym świecie to co odróżnia jedno przedsiębiorstwo od drugiego to sposób zarządzania procesami biznesowymi. Przedsiębiorstwa będące liderem w swojej branży są jednocześnie podmiotami mającymi największy na nią wpływ. Prowadzą globalną politykę współpracy z podmiotami zewnętrznymi, by skupić się przede wszystkim na tym, co stanowi ich immanentne źródło dochodu. Zmieniająca się koniunktura i oczekiwania …

Czy wiesz co myśli Twój pracownik?

Czy wiesz co myśli Twój pracownik? Czy wiesz jak właściwie wycenić jego wkład pracy w Twoją firmę w porównaniu do 150 innych pracowników? Czy opinia kierownictwa niższego szczebla jest miarodajna i obiektywna? Czy utrzymujące się biurowe status qvo jest optymalne? Czy takie pytania stawia sobie współczesny pracodawca?Czy ma to wpływ na wskaźniki rentowności jego firmy? …

Bezpieczeństwo w biznesie

Bezpieczeństwo w biznesie to poczucie pewności istnienia i gwarancja jego zachowania. Osiąga się to przez wykluczenie lub maksymalne zminimalizowanie ryzyka utraty kluczowych zasobów. Należy do nich zaliczyć: utratę zysków, utratę wizerunku oraz wszelkich innych dóbr materialnych i niematerialnych. Sprawność zapewnienia bezpieczeństwa w biznesie to przede wszystkim zdolność do przewidywania ryzyka, oceny stopnia prawdopodobieństwa jego wystąpienia, …