Przewaga konkurencyjna dzięki analityce biznesowej

W mocno konkurencyjnym świecie to co odróżnia jedno przedsiębiorstwo od drugiego to sposób zarządzania procesami biznesowymi. Przedsiębiorstwa będące liderem w swojej branży są jednocześnie podmiotami mającymi największy na nią wpływ. Prowadzą globalną politykę współpracy z podmiotami zewnętrznymi, by skupić się przede wszystkim na tym, co stanowi ich immanentne źródło dochodu. Zmieniająca się koniunktura i oczekiwania …

Czy wiesz co myśli Twój pracownik?

Czy wiesz co myśli Twój pracownik? Czy wiesz jak właściwie wycenić jego wkład pracy w Twoją firmę w porównaniu do 150 innych pracowników? Czy opinia kierownictwa niższego szczebla jest miarodajna i obiektywna? Czy utrzymujące się biurowe status qvo jest optymalne? Czy takie pytania stawia sobie współczesny pracodawca?Czy ma to wpływ na wskaźniki rentowności jego firmy? …

Bezpieczeństwo w biznesie

Bezpieczeństwo w biznesie to poczucie pewności istnienia i gwarancja jego zachowania. Osiąga się to przez wykluczenie lub maksymalne zminimalizowanie ryzyka utraty kluczowych zasobów. Należy do nich zaliczyć: utratę zysków, utratę wizerunku oraz wszelkich innych dóbr materialnych i niematerialnych. Sprawność zapewnienia bezpieczeństwa w biznesie to przede wszystkim zdolność do przewidywania ryzyka, oceny stopnia prawdopodobieństwa jego wystąpienia, …