Czy wiesz co myśli Twój pracownik?

Czy wiesz co myśli Twój pracownik? Czy wiesz jak właściwie wycenić jego wkład pracy w Twoją firmę w porównaniu do 150 innych pracowników? Czy opinia kierownictwa niższego szczebla jest miarodajna i obiektywna? Czy utrzymujące się biurowe status qvo jest optymalne? Czy takie pytania stawia sobie współczesny pracodawca?
Czy ma to wpływ na wskaźniki rentowności jego firmy? Czy może ważniejsze jest by pracownik przychodził do pracy, przesiedział osiem godzin i wychodził z przekonaniem, że się napracował a poszczególne szczeble kierownicze przytakiwały właścicielowi, że wszystko jest pod kontrolą?
O jaki rodzaj prawdy zabiega pracodawca? Pragmatycznej, której celem jest uzyskanie harmonijnego obrazu świata, niebudzącego sprzeczności w systemie sądów w nim stosowanym czy klasycznej, której celem jest uzyskanie wiernego obrazu świata, dającego się sprawdzić empirycznie?
Przyjęty przez pracodawcę wybór drogi rozwoju jest zależny od jego wolnej woli. Ale celem każdego przedsięwzięcia biznesowego jest stałe osiąganie zysku a w najwyżej zorganizowanej jego formie dochodu pasywnego. Zgodnie z teoriami ekonomii, upraszczając modele ekonomiczne, każdy proces produkcji towaru lub usługi sprowadza się do podaży pracy, a zatem do zdolności zasobów ludzkich. Ale jak obiektywnie zweryfikować czy praca świadczona przez pracownika jest optymalna do jego możliwości, do potrzeb przedsiębiorstwa, do wysokości jego wynagrodzenia i czy zakres obowiązków na tym stanowisku jest optymalny oraz jak pod wpływem zmian otoczenia biznesowego kształtuje się krańcowy punkt zysku?
Rozwiązaniem dla tych i innych wątpliwości z zakresu zarządzania jest analityka biznesowa (business intelligence). Schodząc na poziom monitorowania pojedynczego pracownika można nie tylko mapować procesy biznesowe czy ryzyko ale także podejmować natychmiastowe działania na podstawie aktualizujących się on-line wykresów. Dzięki temu proces zarządzania przedsiębiorstwem jest bardziej czytelny i obiektywny także dla samych pracowników. Ale czy taki sposób zarządzania nie powoduje odhumanizowania? Czy kadra menadżerska nie będzie wnosić sprzeciwu? Wątpliwości tej treści są w pełni nieuzasadnione dla rzetelnych pracowników. Natomiast wątpliwości z pewnością nie budzi fakt, że osoby podejmujące strategiczne decyzje w przedsiębiorstwie muszą mieć dostarczone rzetelne informacje o procesach biznesowych w każdym momencie, by móc reagować w sposób zapewniający ciągłość działania w ewoluującym otoczeniu konkurencyjnym. Więc poznanie myśli poszczególnych pracowników, wyrażanych na bieżąco przez ich zaangażowanie w pracę, zapewnia odpowiedni poziom rozwoju firmy. Ustalenie średniego poziomu wydajności pozwala wychwycenie odchyleń, anomalii i przekazanie odpowiedniej informacji np. do działu kadr o potrzebie dokształcania lub do działu finansowego o potrzebie wypłacenia premii lub np. podjęcia działań redukcyjnych lub rozwojowych w stosunku do konkretnego działu czy całego oddziału firmy. Dlaczego czytamy Szekspira w oryginale? Dlaczego jeden wykładowca gromadzi tłumy studentów na nieobowiązkowych wykładach a inny omawiając tę samą problematykę musi zabiegać o frekwencję? Dlaczego skuteczne organy ścigania mają silnie rozbudowaną pracę inwigilacyjną? Dlaczego taką popularnością cieszą się wszelkiego rodzaju fora internetowe czy portale społecznościowe? Dlaczego młoda mama szuka podręczników na temat wychowania swego noworodka mimo, że dobre rady dają jej rodzice? Dlaczego szukając wymarzonego samochodu przeszukujemy strony kilku marek i porównujemy dane techniczne oraz zakres stosowanych innowacji? Dlaczego bukmacher, komentator sportowy oceniając szanse na wygraną drużyny piłkarskiej posługuje się statystyką rozegranych meczów?
Odpowiedź łącząca te wszystkie „dlaczego?” jest jedna. Chcemy poznać cudze myśli, których autorami są osoby mogące mieć wpływ na nasze przekonania lub działania. Chcemy poznać mechanizmy, prawidłowości, dzięki czemu będziemy mogli podejmować najtrafniejsze decyzje, których podstawę tworzą najbardziej precyzyjne informacje. Informacje, których atomami, w greckim rozumieniu ἄτομος, są obiektywne dane.