O NAS

Klaster Antrabiz to zespół doświadczonych analityków i ekspertów , którzy w swojej karierze pod różnymi markami przedsięwzięć komercyjnych oraz administracji publicznej zajmowali się tworzeniem raportów na potrzeby kadry zarządzającej.

Doświadczenia Antrabiz obejmują swoim zakresem m.in. zarządzanie spółkami prawa handlowego, prowadzenia badań naukowych z zakresu analizy ekonomicznej z wykorzystaniem data mining, prowadzenia audytów dla krajowych oraz międzynarodowych koncernów z branży: RTV/AGD, handlu międzynarodowego, produkcji narzędzi, browarniczej, artykułów biurowych, budowy autostrad, przygotowywania długoletnich planów strategicznych na potrzeby organów ścigania, opiniowania aktów prawnych, prowadzenia pod patronatem Komisji Europejskiej szkoleń z zakresu kryminalnej analizy operacyjnej, budowania szablonów dla analiz z zakresu zagrożeń terroryzmem.

Klaster Antrabiz to także reprezentowanie pokrzywdzonych przedsiębiorców w tzw. „Aferze outsourcingowej” przed organami administracji rządowej, prowadzenie pro-bono analiz dla pokrzywdzonych w tzw. „Aferze Skok Wołomin” oraz stałe doradztwo dla Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. (SKVAT).

Powyższe pozwala na pozycjonowanie firmy Antrabiz w czołówce zespołów, których przewaga konkurencyjna to przede wszystkim know how. Know how oparte na: autorskich sesjach gromadzenia danych, wieloperspektywicznym spojrzeniu na procesy strategiczne, operacyjne i interpersonalne, metodycznym sposobie podejścia w analizie problemów i rozpoznawaniu szans, prezentowaniu krytycznego i implikacyjnego sposobu myślenia oraz rozumieniu ryzyk, korzyści i następstw zmian, których nośnikiem jest zarówno otoczenie biznesowe klienta jak i on sam. Doświadczenie to w połączeniu z innowacyjnością pozwala na budowanie nowej jakości Business Intelligence pod marką Antrabiz