• Podmioty gospodarcze o strukturze korporacyjnej;
  • Spółki prawa handlowego;
  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
  • Przedsiębiorcy zagraniczni działający w Polsce, zamierzający rozpocząć działalność lub współpracujący z krajowymi kontrahentami;
  • Samorządy gospodarcze, organizacje pozarządowe krajowe i zagraniczne;
  • Cechy, zrzeszenia, konsorcja branżowe.