Bezpieczeństwo w biznesie

Bezpieczeństwo w biznesie to poczucie pewności istnienia i gwarancja jego zachowania. Osiąga się to przez wykluczenie lub maksymalne zminimalizowanie ryzyka utraty kluczowych zasobów. Należy do nich zaliczyć: utratę zysków, utratę wizerunku oraz wszelkich innych dóbr materialnych i niematerialnych. Sprawność zapewnienia bezpieczeństwa w biznesie to przede wszystkim zdolność do przewidywania ryzyka, oceny stopnia prawdopodobieństwa jego wystąpienia, …