Czy wiesz co myśli Twój pracownik?

Czy wiesz co myśli Twój pracownik? Czy wiesz jak właściwie wycenić jego wkład pracy w Twoją firmę w porównaniu do 150 innych pracowników? Czy opinia kierownictwa niższego szczebla jest miarodajna i obiektywna? Czy utrzymujące się biurowe status qvo jest optymalne? Czy takie pytania stawia sobie współczesny pracodawca?Czy ma to wpływ na wskaźniki rentowności jego firmy? …