Jak Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) ma weryfikować klientów profesjonalnych?

W systemie pozyskiwania środków inwestycyjnych na terytorium RP istnieje luka prawna lub brak interpretacji Urzędu Kontroli Nadzoru Finansowego (UKNF) w zakresie utworzenia i funkcjonowania spółki inwestycyjnej w formule uproszczonej tak zwane ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna) i uzyskania stosownej licencji UKNF Generalnym rozróżnieniem tego typu spółek jest wielkość aktywów, którymi zarządzają, która jest istotnie mniejsza od …