ANTRABIZ Sp. z o.o.

KLASTER USŁUG KONSULTINGOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  • Indywidualne raporty z zakresu analizy finansowej oraz due diligence z opinią biegłego rewidenta;
  • Pozyskiwanie finansowania operacyjnego i inwestycyjnego;
  • Analizy finansowe restrukturyzowanych przedsiębiorstw;
  • Negocjowanie, zawieranie i realizacja ugód z wierzycielami;
  • Prowadzenia windykacji wierzytelności w imieniu wierzyciela;
  • Analizy bezpieczeństwa przedsiębiorstwa;
  • Produkcja i wdrożenia narzędzi informatycznych z zakresu business intelligence (BI);
  • Obsługa księgowa i administracyjna przedsiębiorców;
  • Fotografia komercyjna.