USŁUGI BUSINESS INTELLIGENCE

Optymalizacja procesów biznesowych przedsiębiorstwa takich jak: produkcja, usługi, wewnętrzna komunikacja korporacyjna w ramach analityki biznesowej (Business intelligence).

 • Przegląd dokumentacji przedsiębiorstwa i audyt w celu przygotowania mapy procesów biznesowych;
 • Wycena procesów biznesowych;
 • Integracja narzędzi analityki biznesowej CoProcess lub MoProcess z wybranymi systemami przedsiębiorstwa klienta;
 • Monitorowanie procesów biznesowych i rekomendacje.

CoProcess:

 • Prowadzi do zwiększenia rentowności i sprawności przedsiębiorstwa;
 • Mierzy wydajność pracy w zadanym czasie poszczególnych urządzeń, pracowników, stanowisk, całych działów jak również całej firmy;
 • Wskazuje czynności, procesy, godziny i stanowiska pracy, na których powstają zatory (wąskie gardła);
 • Monitoruje efektywność działalności przedsiębiorstwa w stosunku do założonego planu;
 • Wskazuje momenty nadmiaru czasu bezproduktywnego;
 • Pozwala na monitorowanie dowolnie wybranych sekwencji zdarzeń w przedsiębiorstwie;
 • Wskazuje podstawy do rekomendacji przy budowaniu planów, budżetów dla pracowników / stanowisk / działów.

MoProcess

Monitoring procesów jest jednym z istotnych elementów kontroli i nadzoru produkcyjnego w przedsiębiorstwie. Wartościowe dane dotyczące poszczególnych etapów produkcyjnych są niezwykle istotne i mają znaczący wpływ na zwiększenie wydajności pracy oraz usprawnienia istniejących procedur funkcjonujących podczas procesów produkcyjnych.
W swojej ofercie posiadamy oprogramowanie, które umożliwi Państwu wgląd w dane zebrane przez pracowników Państwa firmy. Zebrane dane dają nieograniczone możliwości w tworzeniu wszelkiego rodzaju analiz, raportów i symulacji. Dane te mają istotną wartość dla menadżerów i kierowników odpowiedzialnych za optymalizację procesów produkcyjnych.
MoProcess to system bazodanowy, którego zadaniem jest zbieranie informacji w formie kodów kreskowych za pomocą przenośnych lub stacjonarnych czytników kodów. Każdy pracownik zaangażowany w monitorowanie procesów produkcyjnych posiada własne konto w systemie. Pracownicy, podczas prowadzenia czynności produkcyjnych ,skanują kody odpowiadające czynnościom, które są przez nich wykonywane. Zeskanowane dane wędrują poprzez sieć internetową do serwera obsługującego zarządzanie całym procesem.

Usługi Business intelligence – wariant rozszerzony

 • Integracja narzędzi analityki biznesowej w firmie klienta, w przypadku wykorzystania hurtowni danych firmy Trasko Network.
 • Nadzór nad przebiegiem okresowych, wielowymiarowych raportów analitycznych.