KONTAKT

Antrabiz Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 11/250C, 02-739 Warszawa

    Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000658718, NIP 5213763954, REGON 366353752, Kapitał zakładowy 5.000,00 pln wpłacony w całości.