KONTAKT

Siedziba:

Antrabiz Sp. z o.o. ul. Domaniewska 24/106, 02-672 Warszawa

    Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000658718, NIP 5213763954, REGON 366353752, Kapitał zakładowy 5.000,00 pln wpłacony w całości.

    Konsultacje dla przedsiębiorców:

    Warszawa 00-815; Ul.  Sienna 86/107

    Gdańsk 80-246; Ul. Władysława Pniewskiego 2/2