Business intelligence

Business intelligence – (BI) to termin najczęściej tłumaczony na język polski jako Analityka biznesowa. Jego ewolucja sięga lat 70 XX wieku, kiedy to swoje początki datuje Decision Support Systems – DSS (System Wspomagania Decyzji – SWD), którego rolą było dostarczanie informacji i wiedzy w formie raportów lub zestawień wykorzystywanych przez kierownictwo średniego i wysokiego szczebla przy podejmowaniu decyzji
Rozwiązania Business Intelligence XXI wieku to przede wszystkim hurtownie danych gromadzące i integrujące wszelkie dane w postaci elektronicznej z różnorodnych źródeł operacyjnych tj.: dane w pełni ustrukturalizowane np. z systemów Enterprise Resource Planning, dane częściowo ustrukturalizowane (semi-structured data) – wiadomości e-mai , dane bez ścisłej struktury (unstructured data) – dokumenty tekstowe, dane dźwiękowe, video, grafika. Hurtownie danych z połączeniu z ich profilowaną, wielowymiarową analizą pozwalają na przygotowywanie w formie graficznej informacji dla kadry zarządzającej. Dzięki takiemu rozwiązaniu każda decyzja kierownictwa przedsiębiorstwa oparta jest na faktycznych i bieżących informacjach, opracowanych na podstawie jednorodnych danych (tzw. jednej wersji prawdy). Podejście to pozwala jednocześnie zaoszczędzić czas oraz wyeliminować błędy powstające w wyniku generowania przez poszczególne działy odmiennych jakościowo raportów, opartych niejednokrotnie na dwuwymiarowych arkuszach kalkulacyjnych.
Usługi z zakresu Business intelligence oferowane przez firmę Antrabiz to indywidualne projekty analityczne, wykorzystujące autorskie rozwiązania polskiej firmy Trasko Network. Dzięki temu proces przygotowania szablonów dla wszelkich raportów analitycznych oczekiwanych przez klienta przebiega w sposób szybki, niekolidujący i w pełni zintegrowany z bieżącą pracą przedsiębiorstwa. Dodatkową zaletą dla klienta jest to, że z zasady długotrwałe procesy profilowania i integracji danych oraz adaptacja interfejsu użytkownika są bezpośrednio realizowane przez producenta oprogramowania. Przekłada się to wprost na oszczędność czasu i kosztów inwestora oraz możliwość dowolnego rozbudowywania i profilowania innych rozwiązań telematycznych pożądanych przez klienta.