Business intelligence

Business intelligence – (BI) to termin najczęściej tłumaczony na język polski jako Analityka biznesowa. Jego ewolucja sięga lat 70 XX wieku, kiedy to swoje początki datuje Decision Support Systems – DSS (System Wspomagania Decyzji – SWD), którego rolą było dostarczanie informacji i wiedzy w formie raportów lub zestawień wykorzystywanych przez kierownictwo średniego i wysokiego szczebla …

Przewaga konkurencyjna dzięki analityce biznesowej

W mocno konkurencyjnym świecie to co odróżnia jedno przedsiębiorstwo od drugiego to sposób zarządzania procesami biznesowymi. Przedsiębiorstwa będące liderem w swojej branży są jednocześnie podmiotami mającymi największy na nią wpływ. Prowadzą globalną politykę współpracy z podmiotami zewnętrznymi, by skupić się przede wszystkim na tym, co stanowi ich immanentne źródło dochodu. Zmieniająca się koniunktura i oczekiwania …